Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

tillämpad forskning

Engelska

applied research

Definition

forskning med en bestämd tillämpning i sikte

Anmärkning

Tillämpad forskning är motiverad av en viss tillämpning eller ett visst användningsområde till skillnad från grundforskning.

Jämför