Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

urval

Engelska

selection

Definition

(inom högskoleväsendet): process att välja ut genom att rangordna sökande till högskoleutbildning när antalet sökande är fler än dem som kommer att antas

Anmärkning

Urval som baseras på betyg kallas i ledigt språkbruk för betygsurval. Begreppet urval kan stå för dels processen, dels resultatet av processen, dvs. de sökande som valts ut.

Jämför