Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

practice-integrated learning

Synonym: clinical training

Svenska

verksamhetsintegrerat lärande

Synonym: VIL
Anmärkning

VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv och utgör en viktig del i utveckling av professionell kompetens. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering, färdighetsträning, seminarier, laborationer och simulering. Termen används särskilt om vårdutbildningar; då kan den engelska termen "clinical training" användas. Ett närliggande begrepp är arbetsintegrerat lärande (AIL) som också är ett forskningsämne.

Jämför