Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

cycle descriptor

Svenska

nivåbeskrivning

Anmärkning

I högskolelagen finns nivåbeskrivningar (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) som anger vad som karaktäriserar utbildningar på respektive nivå. Se vidare högskolelagen kapitel 1 paragraferna 8–9.

Jämför
Hänvisning