Det är ett fortsatt ansträngt samtalsklimat mellan västländerna och Kina, men också en mängd besök i båda riktningarna för att – ibland med omformulerade villkor och fokusområden – föra en dialog om samarbete på innovations- och forskningsområdet.

Svenska forskare i diskussion med representanter för svenska företag i Kina

Under året hålls ett flertal bilaterala möten inom högre utbildning, forskning och innovation mellan Kina och europeiska länder.

Den kinesiska regeringen har utlovat en tioprocentig ökning av utgifterna för forskning och innovation 2024, och man uppmanar provinser och företag att göra detsamma. Detta trots att ekonomin förväntas växa med ”bara” fem procent.

Svenskt-kinesiskt seminarium om styrning mot grön omställning

Forskare i juridik, ekonomi och statsvetenskap från Universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm och Wuhan höll ett tvådagars-seminarium
med diskussioner och jämförelse av bland annat utsläppshandel, biodiversitet, lagstiftning och praktisk politik på hållbarhetsområdet. Centret för Corporate Social Responsibility samt innovations- och forskningskontoret vid den svenska ambassaden i Peking deltog vid seminariet. Ett runda-bordssamtal med svenska företag och de tillresta svenska forskarna hölls i anslutning till seminariet. Det finns tydliga skillnader, men också likheter, mellan europeisk och kinesisk klimatpolitik, vilket kan göra det svåröverblickbart för företag som är aktiva på båda marknaderna. Möten mellan svenska och kinesiska forskare på området, liksom mellan företag och forskare, bidrar till att öka kunskapen och förståelsen för skillnaderna.

Regler för gränsöverskridande dataöverföring

I mars publicerades förtydliganden och förenklingar avseende reglerna för gränsöverskridande dataöverföring. Såväl datasäkerhetslagen som personuppgiftslagen har regler för när data får föra över landsgräns samt i vilka sammanhang det krävs en konsekvensbeskrivning eller någon typ av anmälan. Överföring av nationellt känsliga data är otillåtet.

Förenklingarna och förtydligandena var välkomna, inte minst genom att ansvaret nu vilar på myndigheterna att publicera listor vilka data som ska behandlas hur. Icke desto mindre kvarstår en del oklarheter och vi kommer, tillsammans med likasinnade kolleger, att fortsätta att följa frågan noga från innovations- och forskningskontoret.

Nyfiken på Kinas syn på strategiska teknikområden?

Då ska du hålla utkik nästa nyhetsbrev från OSI och STINT som kommer inom kort. Nyhetsbrev nummer fem beskriver kort hur Kina sedan många år tillbaka har identifierat och främjat strategiska teknikområden, både genom sin forskningspolitik och sin innovations- och industripolitik.

Följ oss via Nyhetsbrev och på Linkedin

Få de senaste nyheterna från Innovations- och forkningskontoret i Peking

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på Linkedin

Hur kan man arbeta i och med Kina?

Samarbete med Kina är aldrig enkelt och det finns många stenar att vända på inför samarbeten, projekt eller gemensamma aktiviteter. Tveka inte att höra av er och använda oss som bollplank om ni tror att det kan hjälpa. Kontakta Tina Karlberg på tina.karlberg@gov.se

Kort om Tina Karlberg

Tina är innovations- och forskningsråd i Peking sedan hösten 2022. Hon är civilingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik (LTU) och har de senaste åren arbetat med analys och innovationsledning på Trafikverket samt med teknik och innovationer för hållbara städer på Siemens. Under åren 2009-2011 arbetade Tina med främjande av svensk miljöteknikexport till Kina och hon har också ett förflutet som teknisk attaché vid ambassaden i Bonn/Berlin.