EMIL 2024 - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Välkommen till EMIL 2024!

EMIL - en mötesplats för internationellt lärande

  • Årets tema: kompetensförsörjning och konkurrenskraft - så rustar vi för framtiden med internationella perspektiv.
  • Målgrupper: pedagoger, skolledare och andra verksamma inom utbildningsområdena förskola, skola, yrkesutbildning och vuxenutbildning (den formella utbildningen).
  • Datum: 30 oktober
  • Plats: Stockholm

EMIL arrangeras av UHR och Skolverket.