Studie av kapacitetsutveckling för hållbar utveckling inom tre utbytes- och stipendieprogram

2021‒2024 genomför UHR en studie av individuell och institutionell kapacitetsutveckling i Sverige och partnerlandet inom Linnaeus-Palme (LP), Minor Field Studies (MFS) och Praktikantprogrammet.

Uppföljningen gör vi för att lära oss mer om programmens effekter för de organisationer och personer som deltar i programmen. Projektet består av tre delstudier:

  • Delstudie 1 genomfördes 2021. I rapporten Institutionell kapacitet i Sverige för hållbar utveckling globalt (UHR 2022:5) är fokus institutionell kapacitetsutveckling hos den svenska partnern i samarbetet, lärosäten och frivilligorganisationer. Rapporten innehåller även ett avsnitt om motiv till lärosätenas internationaliseringsarbete. Institutionell kapacitet i Sverige för hållbar utveckling globalt (pdf)
  • Delstudie 2 genomförs under 2022. Studien omfattar personer som har deltagit i LP, MFS eller Praktikantprogrammet, 2015 eller senare. Fokus är individuell kapacitetsutveckling och i vilken mån deltagandet i programmet har bidragit till ett engagemang för internationella frågor eller internationellt utvecklingsarbete.
  • Delstudie 3 genomförs 2023. Fokus ligger på institutionell kapacitetsutveckling hos den utländska samarbetspartnern, lärosäten och frivilligorganisationer. 

Delstudierna redovisas var för sig samt i en samlad rapport som presenteras 2024.

Kontakt

Kontaktpersoner: Conny Pettersson, conny.pettersson@uhr.se och Sanna Mels, sanna.mels@uhr.se, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR.

Senast uppdaterad: 21 maj 2024