Lyssna

Så ser läsåret ut i Europa

Hur ser läsåret ut i olika länder i Europa? Hur långa är terminerna, när infaller loven och hur många skoldagar har elever och studenter? I två rapporter från Eurydikenätverket ges en översikt över skolåret inom grundskolan, gymnasieskolan och högskolan i 37 europeiska länder.

EU:s informationsnätverk Eurydike publicerar idag två nya rapporter – den ena ger en bild av läsåret inom grundskolan och gymnasieskolan och den andra visar läsårtiderna för högre utbildning.

Rapporterna bygger på faktauppgifter från de 37 länder som ingår i EU:s program Erasmus+: EU:s 27 medlemsstater samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Omslag till Eurydikerapporten The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 2021/22

Eurydikerapporten ”The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 2021/22” (pdf)

Omslag till Eurydikerapporten The Organisation of the Academic Year in Europe 2021/22

Eurydikerapporten ”The Organisation of the Academic Year in Europe 2021/22” (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023