Lyssna

Elever i svenska grundskolan får mest undervisning i matematik och SO-ämnen i Europa

Hur mycket undervisningstid får elever i den svenska grundskolan jämfört med eleverna i övriga Europa? Eurydikerapporten Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2020/21 beskriver undervisningstiden i 39 europeiska utbildningssystem.

Lärare visar två grundskoleelever var de ska läsa i en bok

Rapporten visar hur undervisningstimmarna fördelas över olika ämnen och över olika årskurser, med fokus på undervisningstiden för läsning, skrivning, matematik samt natur- och samhällsorienterande ämnen.

Utökad undervisningstid i matematik

Sverige hör, tillsammans med Lettland och Kroatien, till de länder med mest undervisningstid i matematik räknat i procent av den totala undervisningstiden. Från och med läsåret 2019/20 utökades undervisningstiden i matematik i grundskolan i Sverige.

Undervisningstid i SO-ämnen

Sverige sticker också ut när det handlar om undervisningstid i samhällsorienterande ämnen.  Tillsammans med Turkiet hör Sverige till de länder där elever på lågstadiet får störst andel undervisningstid i samhällsorienterande ämnen.

I naturorienterande ämnen får elever i Danmark, Finland och Estland mer undervisning än eleverna i Sverige.

Statistik och faktauppgifter i rapporten kommer från EU-nätverket Eurydike och OECD-nätverket NESLI.

Eurydikerapporten Instruction Time som pdf (11 MB)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023