Lyssna

Inspirationsföreläsningar från Norge och Finland

Hur jobbar Norge med ansvarsfull internationalisering och Finland med talent boosting? Ta del av två inspirationsföreläsningar från Plints möte i april.

Hur arbetar andra länder med aktuella frågor som ansvarsfull internationalisering samt att attrahera studenter, forskare och experter från andra länder? Här berättar Hege Toje och Maija Innola om sina respektive uppdrag. Obs: filmerna är autotextade.

Ansvarsfull internationalisering, exempel från Norge


Norska Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) och Forskningsrådet i Norge har fått ett regeringsuppdrag för att utarbeta riktlinjer för ansvarsfullt internationellt samarbete som ska vara en resurs för högskolesektorn. Hege Toje, seniorrådgivare på Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse berättar om uppdraget.

Ann-Mari Fineman från Vinnova och samordnare för Plints arbetsområde Ansvarsfull internationalisering, kommenterar Norges arbete med att ta fram riktlinjer för ansvarsfullt internationellt samarbete:

– Hege Toje delar erfarenheter från Norges arbete med att ta fram Norges riktlinjer för ansvarsfull internationalisering på ett sätt som är både lärorikt och inspirerande. Det var intressant att få höra om den bredd, både i politikområden och typ av frågeställningar, som arbetet har omfattat, och de olika typer av aktörer som har involverats.

Resultatet av arbetet, det vill säga riktlinjerna, ska bidra till ökad kunskap och medvetenhet, och uppmuntra till internationellt samarbete, samtidigt som de ska vara till hjälp med hur man bör tänka kring internationell samverkan. Jag ser fram emot att följa det fortsatta arbetet i Norge, då man planerar att utveckla en nätportal och kanske någon form av stödfunktion.

 

Läs Beskrivning av uppdraget och förslaget till riktlinjer

Nationell strategi för att attrahera studenter, forskare och experter, exempel från Finland

Maija Innola från finska utbildnings- och kulturdepartementet berättar om det finska Talent Boost – ett förvaltningsövergripande program för att attrahera studenter, forskare, experter och kvalificerad arbetskraft till Finland. Fokus är att främja företagens tillväxt och internationalisering och stötta spets- och tillväxtbranscherna inom forskning, utveckling och innovationer samt de branscher där det råder brist på arbetskraft. Utifrån den demografiska utvecklingen i landet och den snabba tekniska utvecklingen har man från politiskt håll identifierat att ett nationellt och strategiskt grepp om talangattraktion är nödvändigt för att säkra landets konkurrenskraft och tillväxt.

Lisa Truedsson, Svenska Institutet, samordnare för arbetsområde Sverige som kunskapsnation, kommenterar Finlands strategi:

–  Det var väldigt inspirerande att höra om hur de olika departementen, myndigheterna, regionala aktörer samverkar för ett och samma mål och höra om hur man delat upp åtgärder kopplade till attraktion, migrationsprocessen och satsningar för att behålla talangerna. Programmets mål att bland annat trefaldiga antalet internationella studenter till år 2035 samt öka andelen som stannar kvar för att arbeta i landet till 75 procent från dagens 50 procent. Målstyrningen och uppföljningsmetoder väckte flera frågor och tankar efter presentationen, och givetvis även frågan om finansiering.

Senast uppdaterad: 12 maj 2023