Workshopen vänder sig till dig som vill dela inspiration, testa praktiska exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan arbeta konkret med internationalisering och APL utomlands.

Till workshopen tar alla deltagare med sig relevanta underlag som används för APL perioden så som lärandeavtal, kontrakt, checklistor, riskbedömning, kartläggning av APL platser, Europass och andra interna dokument.

Workshopen inleds med en kortare gemensam genomgång och sedan delas gruppen in i mindre grupper för att få möjlighet att praktiskt diskutera, testa och dela underlag. Workshopen är praktiskt inriktad med fokus på att dela erfarenhet med varandra.

Vill du gå både på seminariet kvalitet i APL utomlands (15 maj) och workshopen (16 maj) går det bra eftersom det är olika infallsvinklar och workshopen är en fördjupning med en
mer praktisk inriktning än seminariet. Det är en fördel om du redan är ackrediterad eller har deltagit i seminariet Kvalitet i APL utomlands.

Anmälan

Sista amälningsdag är den 11 maj. Seminariet har begränsat antal platser. När anmälningslänken är stängd är seminariet fullt och det går då inte att anmäla sig.

Du anmäler dig via denna länk