I årets konferens tar vi samtalet om breddad rekrytering och breddat deltagande till en ny nivå. Välkommen till två dagar av interaktivitet!

Årets tre teman:
Likabehandling och ickediskriminering
Strategier och organisation för breddad rekrytering och breddat deltagande 
Könsbundna studieval och rekrytering i tidiga åldrar. 

Läs mer om konferensens innehåll och anmälan