De individer som skrev det grundläggande behörighetsprovet 9 oktober kan nu se sitt resultat genom att logga in på sitt konto på behorighetsprov.nu.

Tre äldre studenter vid ett gruppbord diskuterar med sin lärare. Foto: Eva Dalin

Den som uppnått godkänt resultat får grundläggande behörighet till högskolestudier. För de individer som sökt högskoleutbildning till våren kommer resultatet att föras över till antagningssystemet. Den enskilde behöver inte göra något för att åberopa resultatet i antagningen till VT23.

Den som inte uppnått godkänt resultat (blivit underkänd) har möjlighet att skriva provet i september nästa år. Resultatet går inte att överklaga, då det rör sig om en försöksverksamhet.

Statistik

Antal anmälda: 923
Antal skrivande: 511
Antal godkända: 424
Antal icke godkända: 87

Mer om provet

Årets provomgång kommer nu att utvärderas. Efter nästa provomgång i september 2023 utvärderas genomförandet i sin helhet.

Grundläggande behörighetsprovet 2022–2023 (Studera.nu)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se