52 personer söker till studier vid College of Europe i år. Det är en historisk ökning från tidigare år där antalet sökande legat på 5-12 personer. ”Satsningen regeringen har gjort för att uppmuntra fler svenskar att söka sig till EU:s institutioner har gett effekt", säger Marian Förde på UHR.

Studenter samlas utanför college

Regeringens beslut vid årsskiftet om höjning av stipendiesumman för studier vid universitetet College of Europe innebär att den totala stipendiesumman ökar från 390 000 kronor till omkring 2,4 miljoner kronor 2024. Höjningen innebär att 80 procent av den totala kostnaden för nio studenter kommer kunna finansieras i år.

– College of Europe ser nu över ansökningarna och gör en urvalsprocess. När den är klar vet vi hur många av de 52 ansökningarna som kommer godkännas. Förhoppningsvis har vi svenska studenter vid alla tre campus; Brügge, Tirana och Natolin, säger Marian Förde, enheten för uppföljning och analys av internationella frågor.

College of Europe erbjuder ettåriga masterutbildningar som räknas till världens bästa inom EU-frågor och Europastudier. Universitetets tre säten finns i Brügge, Natolin och Tirana och studieperioden sträcker sig från studiestarten i september till avslutningen i slutet av juni nästkommande år.

Studierna omfattar bland annat europeiska ekonomiska studier, EU-lagstiftning, europeiska politiska studier och styrning, transatlantiska frågor och europeisk transformation och integration. Det finns även ett transatlantisk studie som går över två år, där College of Europe samarbetar med The Fletcher School i USA.

Omfattande marknadsföring gav effekt

Bakom den lyckade ökningen av antal sökande ligger en omfattande marknadsföring. Flera olika kommunikationsinsatser gjorde att cirka 500 000 personer fick vetskap om utbildningen.

– Jag väldigt glad och nöjd över resultatet. Det är ett kvitto på att vi har hittat rätt vad gäller kommunikationen och arbetet med att hitta de bästa kandidaterna till dessa utbildningar, säger Asia Riazantceva, enheten för uppföljning och analys av internationella frågor på UHR.

College of Europe