Den 3-4 juni arrangerar Universitets- och högskolerådet tillsammans med Lunds universitet en konferens om Europauniversiteten (EUI).

Syftet med konferensen är att diskutera hur EUI kan komma att påverka det svenska högre utbildningssystemet. Dessutom presenteras den slutrapport som UHR skickar in våren 2024 gällande regeringsuppdraget om förutsättningar för svenska lärosätens deltagande i EUI.

Konferensen äger rum på Lunds universitet och vänder sig till rektorer, vice-rektorer för internationalisering samt dem som arbetar strategiskt med EUI.

Mer information om konferensen och och anmälningslänk här