Efterfrågan på högskoleutbildning ökar efter pandemin – 416 200 personer hade sökt utbildning vid första urvalet hösten 2023, en procent fler jämfört med förra hösten. En god nyhet för svensk kompetensförsörjning. Nytt är att UHR nu granskar tolv istället för sex yrkesutbildningar i sina analyser.

Tandläkare i arbete. Foto: Scandinav Bildbyrå/Agnes Stenlund

– Att allt fler väljer högskoleutbildning är positivt för den framtida kompetensförsörjningen i Sverige, säger Anders Ljungberg, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR). Det ökade intresset ser ut att fortsätta under 2024 och har flera orsaker – dels växer de största årskullarna av sökande, dels har nuvarande lågkonjunktur lett till ökat intresse för studier.

Analys av fler utbildningar med goda chanser till arbete

Sedan 2016 har UHR löpande analyserat utvecklingen av sex utbildningar som leder till yrkesexamen: civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, läkar-, lärar- och sjuksköterskeutbildningar. Från och med i år granskar UHR ytterligare sex yrkesutbildningar: arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, fysioterapeut-, psykolog-, tandhygienist- och tandläkarutbildningar.

Elva av dessa tolv grupper av utbildningar fick färre sökande höstterminen 2023 jämfört med 2022, medan antalet antagna ökade i tio av grupperna. Att lärosätena tar in fler till dessa utbildningar beror troligen på att de vill fylla sina utbildningsplatser och de har därför anpassat sina utbud efter det som de sökande efterfrågar.

Fler internationella sökande

Även fler internationella sökande anmäler sig till utbildningar vid svenska universitet och högskolor. Intresset från den gruppen har ökat stadigt under de senaste tio åren vilket bådar gott inför framtiden. Sökande som bygger på sin utländska examen med svensk högskoleutbildning kan bidra till att tillgodose kommande behov av kompetens.

Rapporten ”Antagning till högre utbildning höstterminen 2023 – analys av antagningsomgångar och trender i antagningstatistiken” finns under Publikationer

Kontakt

Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se