Fritids- och idrottskunskap

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hur olika faktorer påverkar människors fria tid, fritidsvanor och fritidsaktiviteter, om folkhälso-, fritids- och idrottspolitiska mål, om fritidssektorns villkor och förutsättningar, om fritidens och idrottens betydelse för personer med funktionsnedsättning samt om hur friskvårdsverksamheter är organiserade och bedrivs.

Senast uppdaterad: 10 november 2015