Aktiviteter och värdskap

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika verksamheter, aktörer, yrkesroller och arbetsuppgifter inom guide-, reseledar-, resevärd- och aktivitetsledaryrket samt inom turistbyråservice, om olika målgrupper, resmål och resvägar samt om lagar och andra bestämmelser inom området.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom planering, organisering, genomförande och utvärdering av samt information om olika aktiviteter för olika målgrupper inom guide-, reseledar-, resevärd- och aktivitetsledaryrket samt inom turistbyråservice.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder och behov.

Senast uppdaterad: 10 november 2015