Eldistributionsteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om funktion och arbetssätt för komponenter, utrustningar och stationer i eldistributionssystem.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom byggnad och underhåll av eldistributionsnät med tillhörande anläggningar, inklusive felsökning och felavhjälpning, enligt de standarder, elsäkerhetsföreskrifter och andra bestämmelser som gäller för eldistributionsarbete.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) som rör eldistributionsnäts driftsäkerhet.

Senast uppdaterad: 10 november 2015