ATV- och motorcykelteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika motorcyklar eller ATV och motorcyklar, deras olika system och komponenter samt deras olika användningsområden.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans  med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom service, underhåll, felsökning och reparation av olika motorcyklar samt deras tilläggsutrustning.

Senast uppdaterad: 3 september 2020