Fordons- och transportbranschen

Det här ämnet kommer att upphöra helt i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om minst ett yrke inom fordons- och transportbranschen i fråga om dess roll i samhället, dess villkor och innebörden av att arbeta inom yrket.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om säkerhets- och miljökrav inom det aktuella yrket, om riskfaktorer och mänskliga faktorer i trafiken samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar yrket.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom underhåll och kontroll av de fordon som används inom det aktuella yrket.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024