Fordonstestteknik

Det här ämnet kommer att upphöra helt i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika typer av fordons funktion, komponenter och uppbyggnad, om installation av mätutrustning samt om underhåll, diagnostisering och reparationer av fordon och mätutrustning i samband med fordonstester, om el- och hybridmotorer och fordon som drivs med alternativa energikällor, om felsökningar via elektroniska system, samt om de lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom testkörning av fordon i olika typer av testmiljöer, inom insamling och systematisering av testdata ur CAN och ur extern testutrustning samt inom identifiering av mekaniska fel som kan påverka elektroniska mätresultat.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024