El- och hybridfordonsteknik

Det här ämnet kommer att upphöra helt i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om funktionsprinciper och konstruktioner av olika el- och hybridfordons framdrivningssystem och deras olika komponenter samt om elarbete och elsäkerhet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- kvalitets- och miljökraven) inom felsökning och reparation av olika el- och hybridfordons framdrivningssystem och deras olika komponenter.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024