Flerbränslefordonsteknik

Det här ämnet kommer att upphöra helt i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika flerbränslesystem på förbränningsmotorer och deras komponenter samt kunskaper om de olika bränslen som används och dess påverkan på miljön.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom felsökning och reparation av flerbränslesystem på förbränningsmotorer och dess olika komponenter.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024