Lastbilar – reparations- och systemteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om lastbilars olika system och komponenter samt tilläggsutrustning.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och utföra arbetsuppgifter (utifrån fastställda säkerhets- , kvalitets- och miljökrav) inom felsökning och reparationer av komponenter och system i lastbilar.

Senast uppdaterad: 1 september 2020