Lastbilspåbyggnadsteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om minst en lastbilspåbyggnad och tillhörande utrustning samt dess användningsområden.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom systeminstallation, felsökning och reparation av minst en lastbilspåbyggnad samt tillhörande utrustning.

Senast uppdaterad: 1 september 2020