Skogsbruksmaskinteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika skotare och skördare som används i skogsbruket, deras olika system och komponenter samt deras olika användningsområden.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom service, underhåll, inspektion, felsökning och reparation av skotare och skördare samt deras tilläggsutrustning.

Senast uppdaterad: 1 september 2020