Truckteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika truckar inom kategorierna A- och B-truckar, deras olika komponenter och tilläggsutrustningar samt användningsområden.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom service, inspektion, felsökning och reparation av truckar inom kategorierna A- och B, deras olika system och komponenter samt tilläggsutrustningar.

Senast uppdaterad: 1 september 2020