Medicin

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi, om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar, om läkemedel och läkemedelsanvändning samt om de lagar och andra bestämmelser som reglerar läkemedelsanvändning.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhetskraven) inom vård och omsorg vid sjukdomar och skador.

Senast uppdaterad: 10 november 2015