Datoriserad mönsterhantering

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om mönsterkonstruktion och mönsterhantering med hjälp av digital teknik avseende på tillverkning av kläder.

Förmåga att självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom mönsterkonstruktion och mönsterhantering med hjälp av digital teknik med avseende på tillverkning av kläder.

Senast uppdaterad: 10 november 2015