Hantverk

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om försäljning och service samt om tekniker, material, maskiner och annan utrustning avseende yrkesmässigt arbete inom minst ett av hantverksområdena finsnickeri, florist, frisör, barberare, hår- och makeupstylist samt textil design eller ett av hantverksområdena inom övriga hantverk på hantverksprogrammet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom produktionsplanering och produktion, med lämpliga hantverkstekniker och metoder, samt inom försäljning och service avseende yrkesmässigt arbete inom minst ett av hantverksområdena finsnickeri, florist, frisör, barberare, hår- och makeupstylist samt textil design eller ett av hantverksområdena inom övriga hantverk på hantverksprogrammet.

Senast uppdaterad: 5 februari 2021