Lås- och passerteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om uppbyggnad, funktion och installation av lås- och låssystem, tillverkning och kopiering av olika typer av nycklar samt om de lagar, förordningar och standarder som reglerar arbete med låstekniska system.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra kunna utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökrav) inom kontroll, testning, felsökning och reparation av låstekniska system, enligt de lagar, förordningar och standarder som reglerar arbete med låstekniska system.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021