Naturturism

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om villkor för företagande inom naturturism, om natur- och kulturmiljöer, om växter, djur och ekologiska samband i olika naturmiljöer, om olycksrisker och säkerhetsåtgärder vid aktiviteter i naturen, om allemansrätten samt om lagar och andra bestämmelser inom området.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, identifiera resurser, utföra samt utvärdera specialiserade arbetsuppgifter (utifrån fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökrav) inom organisering, planering och genomförande av olika former av aktiviteter i natur- och kulturmiljöer på ett yrkes- och affärsmässigt sätt.

Förmåga att kommunicera och utöva ledarskap med individer och grupper samt lösa sammansatta problem i svåra situationer.

Senast uppdaterad: 1 september 2020