Bageri- och konditorikunskap

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om metoder, maskiner, redskap och annan utrustning samt om råvaror och andra ingredienser som används vid tillverkning av olika typer av bröd och bakverk, konditoriprodukter samt choklad-, marsipan- och konfektyrprodukter.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror och vid tillverkning och förvaring av bröd och bakverk, konditoriprodukter samt choklad-, marsipan- och konfektyrprodukter.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets-, miljö- och hygienkraven) inom planering och tillverkning av olika typer av bröd, bakverk, konditoriprodukter samt choklad-, marsipan- och konfektyrprodukter.

Senast uppdaterad: 10 november 2015