Datorsystem – spårfordon

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om uppbyggnad, funktion och krav på datorsystem samt om kommunikationsplattformar som förvaltar och kontrollerar informationsflödet mellan olika delsystem i spårfordon.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om givare och sensorer, om fordonsdatorn, om överföring av data vid kommunikation mellan delsystem samt om konfigurering och programmering av spårfordons datorsystem.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom felsökning samt förebyggande och avhjälpande underhåll av spårfordonsdatorns hårdvara och mjukvara.

Senast uppdaterad: 31 juli 2017