Elkraft och traktion – spårfordon

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika typer av traktionsmotorer och traktionsstyrning som används i spårfordon, om olika kraft- och drivsystem i spårfordon samt om principer och utrustning för kraftförsörjning av spårfordons hjälpkraftsystem.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom installation och driftsättning av traktionsmotorer samt förebyggande underhåll och avhjälpande arbete i högspänningssystem för elkraft och elmotordrivsystem.

Senast uppdaterad: 31 juli 2017