Systemteknik – spårfordon

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om spårfordons delsystem och komponenter samt hur dessa system tekniskt samverkar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra, planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom förebyggande och avhjälpande underhåll av delsystem i ett spårfordon.

Senast uppdaterad: 31 juli 2017