Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur

Det här ämnet kommer att klassificeras som ett ”vissa ämne” från och med den 1 juli 2025.

Avancerade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om uppbyggnad, funktion, kartläggning och arbetssätt i olika informationstekniska system, om it-infrastrukturens olika delar, om systemintegration, om systemutveckling samt om it-arkitektur med dess tillhörande underområden med särskild tonvikt på lösningsarkitektur, mjukvaruarkitektur och infrastrukturarkitektur.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom analys och dokumentation av befintliga it-infrastrukturer, inom presentation av kostnadseffektiva, verksamhets- och kundanpassade och driftssäkra förslag till förbättringar och tillägg utifrån den befintliga it-infrastrukturen samt inom installation, konfiguration och implementation av olika nätverks- och informationstjänster för god tillgänglighet, informationssäkerhet och resurseffektivitet.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med kunder, uppdragsgivare och uppdragstagare.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024