Produktionsfilosofi

Det här ämnet kommer att klassificeras som ett ”vissa ämne” från och med den 1 juli 2025.

Avancerade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om metoder och modeller för produktionsstyrning, projektstyrning, miljöledning och kvalitetsstyrning, om samverkan mellan inköp, logistik och produktion, om teknisk dokumentation för strukturerat förbättringsarbete inom minst ett teknikområde samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom utvecklings- och förbättringsprocesser, inom analys och revision av kvalitetsstyrnings- och miljöledningssystem samt inom dokumentation och presentation av utvecklings- och förbättringsarbete inom minst ett teknikområde, enligt de standarder, lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med uppdragsgivare och användare.

Senast uppdaterad: 5 februari 2024