Samhällsbyggande

Det här ämnet kommer att klassificeras som ett ”vissa ämne” från och med den 1 juli 2025.

Avancerade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om byggprocessens alla delar, från stadsplanering till fastighetsförvaltning, om olika byggmaterial, om anläggnings-, byggnads- och installationsteknik, om byggnadsfysik, om hållbart samhällsbyggande, om byggprojektledning och om lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom planering av en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, ekologiska som ekonomiska aspekter och inom projekteringsledning avseende byggprocesser, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med uppdragsgivare, medarbetare och användare.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024