Rättspsykiatri

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om öppen och sluten rättspsykiatrisk vård samt kunskaper om olika stödåtgärder vid arbete med patienter inom rättspsykiatrin.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda yrkesetiska kraven och fastställda säkerhets- och kvalitetskraven inom omvårdnads- och omsorgsprocessen inom rättspsykiatrin, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med patienter inom rättspsykiatrin och deras närstående.

Senast uppdaterad: 1 september 2020