Sprinklerteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om sprinklertekniksystems uppbyggnad och funktion, om material, apparater, medier och komponenter för dessa samt om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda miljö, säkerhets- och kvalitetskraven), utifrån ritningar och tillhörande handlingar, inom montering, reparation, service och underhåll av sprinklertekniska system och installationer.

Senast uppdaterad: 4 juli 2018