Dansgestaltning för yrkesdansare

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om koreografiska arbetsprocesser från idé fram till det sceniska framförandet, inklusive olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition inom den klassiska baletten eller inom den moderna nutida dansen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om etiska förhållningssätt och arbetsmiljöfrågor under konstnärliga dansprocesser samt om lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga produktioner.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom koreografiska arbetsprocesser och inom gestaltande och framförande av dans i sceniska sammanhang inom antingen den klassiska baletten eller den moderna nutida dansen.

Senast uppdaterad: 11 maj 2021