Dansteknik för yrkesdansare

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hur livsstil, hälsa, anatomi och ergonomi påverkar kroppen och den danstekniska träningen inom den klassiska baletten, eller inom den moderna nutida dansen eller inom en annan genre än klassisk balett och modern nutida dans samt om dansträningsprocessens olika delar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom den danstekniska träningen och inom utförandet av dans inom antigen den klassiska baletten, eller inom den moderna nutida dansen eller inom en annan genre än klassisk balett och modern nutida dans, med för genren adekvat formspråk.

Senast uppdaterad: 11 maj 2021