Promovendi, installation och samverkansinlärning – det är några av totalt 43 nya termposter som tillkommit nu när Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen lanserats i sin 16:e upplaga. Utöver dessa tillskott har 17 befintliga termer fått reviderade översättningar.

Två vuxna som studerar Foto: Eva Dalin

Den svensk-engelska ordboken har funnits sedan 1981 och innehåller engelska översättningar av termer som används inom högre utbildning. Ordboken är ett stöd för lärosäten och andra aktörer inom högre utbildning när de ska kommunicera på engelska.

– I den här upplagan har det satsats särskilt på termer som är kopplade till akademiska högtider, forskning, publikationer, examination, funktionsnedsättning och lärosätenas organisation, säger Jari Rusanen, ordbokansvarig på UHR.

Flera aktörer stöder arbetet med ordboken

UHR ansvarar för att utveckla och uppdatera ordboken som nu omfattar över 2 100 termer med tillhörande synonymer och engelska motsvarigheter. Det är framför allt högskolornas behov som styr innehållet i ordboken och alla svenska lärosäten är representerade i ordbokens referensgrupp. Även företrädare från Sveriges förenade studentkårer, Ladokkonsortiet samt expertmyndigheter såsom Universitetskanslersämbetet, Myndigheten för yrkeshögskolan och Svenska institutet ingår i referensgruppen.

Och hur översattes nyorden i ingressen?

  • Promovendi = doctoral graduands.
  • Installation = inauguration.
  • Samverkansinlärning = supplemental instruction / peer-assisted learning.