Personer med utländsk bakgrund kommer lättare in i samhället om de behärskar svenska och har ett jobb. Och den som har utländsk utbildning ökar sina chanser att få ett arbete på rätt nivå med ett utlåtande från UHR.

En kvinna ställer frågor till en man vid ett skrivbord under en anställningsintervju UHR:s utlåtanden utländska utbildningar leder ofta till anställning för den sökande, särskilt inom bristyrken. Foto: Peter Rutherhagen

Sverige har brist på utbildad arbetskraft. Ett sätt att förbättra kompetensförsörjningen vore att ta tillvara kunskapspoolen hos alla med utländsk utbildning.

20 000 bedömningar per år

Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer över 20 000 utländska utbildningar varje år och har nu undersökt vilken betydelse dessa utlåtanden har för arbetsgivare i Sverige.

– Arbetsgivarna vill veta vad den utländska utbildningen motsvarar i Sverige och att betygen är äkta, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR.

Nära 240 arbetsgivare svarade på frågor om hur de använder dessa utlåtanden när de rekryterar. Andra frågor i undersökningen var hur stort förtroende de har för utländsk utbildning och vilka andra faktorer som påverkar när de anställer någon med utländsk utbildning.

– Det är tydligt att arbetsgivare använder UHR:s utlåtanden framför allt tidigt i rekryteringsprocessen, säger Sofia Scholler, utredare på UHR. Ett utlåtande kan vara avgörande om en person går vidare till intervju eller blir bortsållad.

Ökad kunskap om utländska utbildningar

Totalt 80 procent av arbetsgivarna som sett ett utlåtande från UHR menade att det hade påverkat beslutet att anställa, 60 procent svarade att det hade haft stor eller mycket stor betydelse. Enkätsvaren visar att UHR:s utlåtanden ökar kunskapen om utländska utbildningar och ofta leder till anställning för den sökande, särskilt inom bristyrken.

– Många vill få sin utländska utbildning erkänd för att få jobb eller för fortsatta studier, säger Lars Petersson. Det är viktigt att vi följer upp och ser hur det går för dem. Den här delstudien visar hur arbetsgivarna ser på dessa utlåtanden.

Se filmen ”Arbetsgivares syn på utlåtanden över utländsk utbildning” (2.21)
Se rapporten ”Arbetsgivares syn på utlåtanden över utländsk utbildning”
Läs mer om UHR:s pågående integrationsprojekt 2021–2023

Fakta

Ett snabbare alternativ till utlåtande (där UHR gör en individuell bedömning av utländska utbildningsdokument) är vår bedömningstjänst. Där går det att se direkt vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige. 

Se bedömningstjänsten

Kontakt

Utredare
Sofia Scholler
010-470 06 08

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se