Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

teaching portfolio

Svenska

pedagogisk meritportfölj

Synonym: pedagogisk portfölj
Definition

sammanställd detaljerad dokumentation som innehåller både resonerande och självreflekterande avsnitt och beskrivningar av en lärares pedagogiska verksamhet och meriter

Anmärkning

En pedagogisk meritportfölj är mer omfattande än ett cv och används ofta som bedömningsunderlag för läraranställningar i högre utbildning, vid befordran eller karriärplanering.