UHR är positivt till förslag om regional utvecklingsstrategi för Gotland

UHR är positivt till Region Gotlands förslag till vision och utvecklingsstrategi. Myndigheten ser att strategin kan bidra till en positiv utveckling av regionen och ge UHR än bättre praktiska förutsättningar att driva och utveckla myndighetens verksamhet på Gotland, men föreslår att effektmålen kompletteras med skrivningar om digital infrastruktur och högre utbildning.

UHR kan på olika sätt bidra till strategins målsättningar, exempelvis genom myndighetens nationellt riktade verksamheter inom antagnings- och bedömningsområdet, främjande av internationalisering samt genom att erbjuda arbetstillfällen vid myndighetens kontor på Gotland.

För UHR är det viktigt med samverkan med andra statliga myndigheter på Gotland rörande infrastrukturfrågor, rekrytering av specialistkompetens och internationella frågor.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022