Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

UHR har inga synpunkter på Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss "Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier".

Senast uppdaterad: 5 januari 2022