Avgifter för information i elektronisk form

UHR har yttrat sig över Infrastrukturdepartementets remiss ”Avgifter för information i elektronisk form” (SOU 2020:82). UHR välkomnar utredningens förslag om en enhetlig tillämpning av avgifter vid utlämnande av uppgifter i elektronisk form.

UHR har i sitt yttrande kommentat de föreslagna avgiftsnivåerna och hur de kan beräknas. Myndigheten har även lämnat synpunkter på att avgiftsuttag från enskilda utbildningsanordnare.

Ladda ner UHR:s yttrande över ”Avgifter för information i elektronisk form”, SOU 2020:82 (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022